blue flower

6 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Wąbnicach odbyła się charytatywna zabawa karnawałowa zorganizowana przez członków Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego.

Bal, w którym wzięło udział 120 osób, miał charakter powrotu do przeszłości, konkretnie do czasów PRL-u. Były więc stroje z tamtych lat, przeboje z tamtych lat i w ogóle wszystko z tamtych lat - wystrój sali, jedzenie, konkurs wiedzy, loteria fantowa, „tortowa” syrenka wystawiona na licytację, a nawet fragment słynnego przemówienia Edwarda Gierka z pamiętnym… „to jak, towarzysze, pomożecie?” Czar PRL-u prysł około godziny 5 rano, kiedy to salę opuścili ostatni goście.

Po rozmowie z dyrektorami szkół w gminie Krośnice, dochód zostanie rozdysponowany pomiędzy poszczególne placówki.

 IMG 0401

6 marca br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krośnice w okręgu nr 15 obejmującym swoim obszarem część Wierzchowic. Wybory te są następstwem nieoczekiwanej decyzji Janusza Dziekana, który na ręce wójta złożył rezygnację nie tylko z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady, ale w ogóle zrzekł się mandatu radnego. Pan Dziekan, który kolejny raz startował z listy KWW Mirosława Drobiny, uzasadniał swoją decyzję zmianą koncepcji rozwoju Naszej Gminy. Jaką zmianę i jaką koncepcję miał na myśli p. Dziekan, pozostanie jego słodką tajemnicą, jednakże samą rezygnację można najdelikatniej odebrać jako nieoczekiwaną i niejasną.

Stało się, pan Dziekan zrezygnował z pełnienia mandatu radnego Gminy Krośnice a co za tym idzie z funkcji Przewodniczącego Rady. Miał takie prawo, co do tego nie ma wątpliwości. Jednak nawet na koniec swojej przygody z samorządem nie potrafił zachować klasy i poziomu o którym tak opowiada w swoim oświadczeniu.

Niezakończona sesja sesja w dniu 30.10.2015 pokazała wszystkim mieszkańcom Gminy Krośnice, że macki odsuniętej w 2014 roku do władzy ekipy wciąż jeszcze dławią nasz samorząd. To co wyczyniali na sesji radni z KW Mirosława Drobiny wsparci radnym Biesiadeckim to po prostu kpina z ludzi.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośnice

Wygraliśmy!!!

Dziękuję Wszystkim za zaangażowanie i oddane na mnie głosy.

Serdeczne dzięki!!!

Andrzej Biały

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośnice

Wybory mamy już za sobą. Na chwilę obecną posiadamy informacje o bardzo wysokiej frekwencji. Bardzo nas to cieszy. Duża ilość oddanych głosów świadczy o zaangażowaniu w sprawy naszego samorządu.

Bez względu na wynik wyborów złożymy protest wyborczy na bezprawne działania KWW Mirosława Drobiny. Podtrzymujemy hasło głoszone podczas kampanii – PATOLOGII w naszej gminie mówimy KONIEC.

                              Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe