blue flower

Zdjęcie And

Mam 43 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci.

Wykształcenie wyższe, ukończyłem historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z informatyki.

Dwudziesty już rok pracuję w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach  jako nauczyciel informatyki, zajęć  komputerowych i zajęć technicznych. Wcześniej uczyłem  historii.

Praca w szkole nauczyła mnie dyscypliny, punktualności, współpracy w grupie, dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

Zajęcia z dziećmi i  młodzieżą wymagają  ode mnie dużej  odpowiedzialności. Przy tym jestem  ciągle oceniany  przez  uczniów i ich   rodziców,  wreszcie przez dyrekcję szkoły.

Liczne reformy w oświacie wymagają ciągłego doskonalenia się oraz podejmowania nowych wyzwań. Daję sobie z tym radę.

W swoim życiu kieruję się uczciwością i wrażliwością na innych ludzi.

Uważam, że te cechy i umiejętności predysponują  mnie do kandydowania na stanowisko wójta.

Nie pozwolę na oddanie jakiejkolwiek szkoły pod stowarzyszenie – gmina jest właścicielem naszych szkół i tak powinno pozostać. 

Nie tylko krytykuję niektóre działania naszych włodarzy, lecz jeśli coś mi się nie podoba w tym, co robią,  mówię o tym głośno i staram się działać! Kiedy jestem przekonany o słuszności danej sprawy - działam odpowiedzialnie i zdecydowanie.

Jak do tej pory bardzo skutecznie angażowałem się w wiele działań społecznych:

- Inicjowałem i aktywnie wspierałem wybudowanie nowej szkoły w Krośnicach – jestem autorem petycji w tej sprawie, pod którą podpisało się kilkuset mieszkańców naszej gminy. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób w to dzieło,  szkoła wreszcie została wybudowana;

- Dzięki moim działaniom rodzice przestali wnosić tzw. opłatę stałą za przedszkole, która była pobierana w sposób bezprawny;

- Aktywnie uczestniczyłem w przygotowaniach i prowadzeniu różnych imprez szkolnych;

- Aktywnie brałem udział w akcji protestacyjnej przeciwko wybudowaniu pod Policami tzw. „spalarni”.  Pomimo wielkiego uporu władz gminy udało się nam powstrzymać tę inwestycję;

 

- Byłem jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania wójta Mirosława Drobiny.

- Od dłuższego czasu prowadzę też akcję informacyjną, która ma na celu zwiększyć dostęp mieszkańców do informacji publicznej.

Nie są to wszystkie działania, jakich się podejmowałem w ostatnich latach.

Nie szukałem w nich rozgłosu,  nie robiłem tego dla własnych korzyści.

Ja - Andrzej Biały – chcę zmienić sposób zarządzania NASZĄ gminą.

Nie może być tak, że o potrzebach mieszkańców władza pamięta tylko raz na 4 lata!

Nie można ukrywać przed ludźmi działań, z którymi społeczeństwo się nie zgadza. Przykłady? Sprawa „spalarni” pod Policami, boiska w Bukowicach, leasingu zwrotnego, długu hipotecznego na „spichlerzu” …

Powinno się dbać o wszystkich, nawet  tych z najmniejszych wiosek. Oni też płacą podatki i mają prawo do godnego życia!

Inwestycje powinny służyć potrzebom mieszkańców – obowiązkiem wójta i radnych jest poznać te potrzeby. Dla ich realizacji niezbędna jest wola współpracy.

Dość już ciągłego zadłużania naszej gminy.

Oszczędności trzeba zacząć szukać od góry – zlikwiduję stanowisko wicewójta.

Urzędnicy gminy mają obowiązek pomagać mieszkańcom w ich sprawach.

 

GMINA DLA MIESZKAŃCÓW – to jest mój cel.

 

To MIESZKAŃCY są najważniejsi w gminie, a nie jeden urzędnik czy nawet wójt !

 

Wójt i Radny ma być dla mieszkańców - nie może być inaczej.

 

Po referendum jesteśmy w połowie drogi, aby zmienić to, co dzieje się w naszej gminie. Wystarczy jeszcze tylko trochę Waszego zdecydowania i dobrej woli. Doprowadźmy razem do końca to, co zaczęliśmy w grudniu 2013 roku.

 

 

Szanowni Państwo !

Jeśli zgadzacie  się z tym, proszę o  Wasz udział w wyborach.

Proszę o oddanie  głosu na mnie.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Biały