blue flower

odpowiedz

Może powyższa odpowiedź Wójta Drobiny wynika ze zbyt małego zainteresowania się tym co dzieje się w naszej gminie i co wygaduje na sesjach jego urzędnik. Może musi tak mówić i pisać, aby nie padł najmniejszy cień na UCZCIWOŚĆ w wypowiedziach jego sekretarza.

Wójcie Gminy Krośnice – odświeżamy panu pamięć.

„[…]W tym roku, co podkreślam po raz kolejny, nie pobieraliśmy odpłatności za przejazd kolejką, tylko zdecydowaliśmy się na możliwość zakupienia cegiełki.”

Sekretarz Gminy Krośnice – Dariusz Stasiak
32 sesja RG w Krośnicach
http://www.tvpm.pl/index.php/component/content/article/35-polityka/1110-32-sesja-rady-gminy-kronice-cz3
13-ta minuta nagrania

 

Podajemy jeszcze raz fragment odpowiedzi Departamentu Administracji Publicznej na nasze pismo w sprawie cegiełek.

„Reasumując, sprzedaż cegiełek wartościowych stanowi formę prowadzenia zbiórki publicznej i wymaga uzyskania pozwolenia organu administracji, właściwego ze względu na obszar, na którym zbiórka ma być prowadzona. Pozwolenia udziela się wyłącznie uprawnionym podmiotom.

Odnosząc powyższe do treści Pana pisma i nadesłanego wzoru „cegiełki”, wskazujących na prowadzenie sprzedaży cegiełek celem „wsparcia na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej Gminy Krośnice” stwierdzić należy, iż mamy do czynienia bez wątpienia z publicznym pozyskiwaniem funduszy na „z góry określony” cel, co odpowiada definicji zbiórki publicznej w rozumieniu art. 1 cyt. ustawy. Uzasadniona jest zatem wątpliwość co do uprawnień organizatora do prowadzenia zbiórki publicznej, treści informacji zamieszczonych na cegiełce i ich ewidencji.”

Komentarz wydaje się zbędny.

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

щеточки для макияжа