blue flower

6 marca br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krośnice w okręgu nr 15 obejmującym swoim obszarem część Wierzchowic. Wybory te są następstwem nieoczekiwanej decyzji Janusza Dziekana, który na ręce wójta złożył rezygnację nie tylko z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady, ale w ogóle zrzekł się mandatu radnego. Pan Dziekan, który kolejny raz startował z listy KWW Mirosława Drobiny, uzasadniał swoją decyzję zmianą koncepcji rozwoju Naszej Gminy. Jaką zmianę i jaką koncepcję miał na myśli p. Dziekan, pozostanie jego słodką tajemnicą, jednakże samą rezygnację można najdelikatniej odebrać jako nieoczekiwaną i niejasną.

Powracając do koncepcji rozwoju, to przecież pomimo haseł ludzi związanych z byłym wójtem, których odbiorcą w kampanii wyborczej 2014 r. był KSS oraz kandydat na wójta Andrzej Biały, nie doszło do zapowiadanej klęski, która miałaby doprowadzić do upadku krośnickiego samorządu. Budowa basenu - dokończona, budowa kotłowni - dokończona, szkoła w Bukowicach - na ukończeniu, kolejka pomimo nasyłanych kontroli Urzędu Transportu Kolejowego funkcjonowała przez cały sezon 2015 r. Jedyne co zmienił wójt Andrzej Biały w funkcjonowaniu krośnickiego samorządu to skierowanie inwestycji wprost do mieszkańców, co też pomimo ciężkiej sytuacji finansowej powoli jest czynione. Obecny wójt nie bez powodu zainwestował w remont remizy w Wierzchowicach, ponieważ wie jak ważne jest bezpieczeństwo i ceni sobie współpracę z osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz swojej miejscowości. Czy ta zmiana tak bardzo przeszkadzała p. Dziekanowi, że postanowił zrezygnować z mandatu radnego??? Nikomu z radnych startujących z KWW Mirosława Drobina, nie przyszło do głowy zapytać o koszty związane z rezygnacją - przecież wybory uzupełniające będą kosztować, a wcześniej, chociażby przy okazji referendum wielokrotnie nam wskazaną kwestię zarzucano. Pamięć poniektórych jest najwyraźniej zawodna i krótka.

To, że rezygnacja była nieoczekiwana i zapewne nieskonsultowana świadczyć może fakt, że KWW Mirosława Drobiny wystawia kandydata w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, więc pytaniem retorycznym będzie, jaki cel miała cała hucpa z rezygnacją p. Dziekana? Kandydatem jest obecna sołtys Pani Krystyna Królik. Fakt łączenia funkcji sołtysa z mandatem radnego, miał już miejsce w Wierzchowicach i wiele wskazuje na to, że po pierwsze ma niewielu zwolenników, po drugie połączenie tych dwóch funkcji nie przyniesie wymiernych korzyści dla mieszkańców, no i po trzecie łącząc funkcję sołtysa i radnego mieszkańcy Wierzchowic pozbawiają się jednego głosu do reprezentowania interesów swojej miejscowości. Z pragmatyzmu można jeszcze dopisać czwartą rzecz, która w późniejszym czasie też nie pozostanie bez znaczenia, a mianowicie współpraca z drugim radnym z Wierzchowic - Zdzisławem Jasięgą z KSS. Mamy świadomość, że ten punkt jednoznacznie wskazuje na wybór Bolesława Wąsa także członka KSS, jednak nikt nie zaprzeczy, że taka współpraca tylko wzmocni „siłę” głosu w Radzie Gminy. W Wierzchowicach w kadencji 2014- 2018 można wiele zrobić: przekształcić byłą szkołę w świetlicę, zrewitalizować wierzchowicki park, zmodernizować OSP (poniekąd już rozpoczęte przez wójta wsparciem na zakup samochodu bojowego oraz przez remont remizy wykonany przez druhów strażaków), zmienić „niefrasobliwe” umiejscowienie placu zabaw, zadbać o oświetlenie uliczne itd. Potrzeb jest z pewnością wiele, a już na pewno wiedzą o nich sami mieszkańcy. Żeby koncepcję inwestycyjno - rozwojową wdrożyć w życie, potrzebna jest ścisła współpraca z wójtem, a gwarantem tej ostatniej będzie z pewnością Bolesław Wąs, ponieważ trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek współpracę przyszłego radnego z wójtem, skoro ten już przed wyborami określił się jako radny opozycyjny. Nasze stowarzyszenie nie może inaczej interpretować kandydowania Pani sołtys z listy p. Drobiny.

Aby wójt mógł się skupić na realizacji zadań gminy, tak oczekiwanych przez mieszkańców, musi mieć stabilną większość w Radzie Gminy.  Wybór Bolesława Wąsa do Rady taką stabilizację daje. Zamiast się cofać do tego co było – zróbmy następny krok do przodu.

Decyzja należy do Was drodzy mieszkańcy Wierzchowic - spójrzcie pragmatycznie i wybierzcie kandydata wykształconego z doświadczeniem w zarządzaniu, który będzie Waszym reprezentantem - wybierzcie Bolesława Wąsa.

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

официальный никас сайт харьков