Drukuj
Kategoria: Wybory 2018
Odsłony: 546

W piątek 7 września w nowej świetlicy w Czeszycach odbyło się spotkanie związane z inauguracją kampanii wyborczej Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego. Wszystkich zebranych powitał przewodniczący KSS, a zarazem sprawujący funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, Marcin Ciesielski podkreślając, że podstawą działania władz gminnych w mijającej kadencji był zrównoważony rozwój naszego samorządu. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim członkowie i sympatycy KSS oraz przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy oficjalnie udzielili poparcia Andrzejowi Białemu - kandydatowi stowarzyszenia na stanowisko wójta Gminy Krośnice w kadencji 2018-2023. 

Po słowach wstępu przewodniczący Marcin Ciesielski odniósł się do realizacji programu wyborczego KSS z kampanii wyborczej 2014 r. podkreślając, że program ten został zrealizowany w niemalże 100%, co jest ewenementem w skali kraju. Tak wysoki stopień realizacji oferty programowej mijającej kadencji, dobitnie wskazuje, że Andrzej Biały jest osobą godną zaufania, dla której to dotrzymywanie danego słowa jest najważniejszą cechą, która determinuje jego działania w życiu samorządowym, a ponadto potrafi on słuchać i rozmawiać z mieszkańcami na wszystkie nawet najtrudniejsze tematy. Nigdy też nie posługuje się obietnicami bez pokrycia, natomiast w każdej chwili gotów jest udzielić oczekiwanej przez mieszkańców pomocy.

To wszystko czyni Andrzeja Białego najlepszym kandydatem na wójta w kampanii wyborczej 2018 roku. 

Następnie głos zabrał Andrzej Biały, który zaprezentował swoje hasło wyborcze „Mądry rozwój dla Gminy Krośnice”. W kilku słowach przedstawił także program wyborczy będący pochodną trzech płaszczyzn tematycznych, którymi są: Projekty Społeczne, Projekty Inwestycyjne oraz Rozwój Gospodarczy Gminy. Szczegóły programowe zostaną zaprezentowane podczas spotkań wyborczych, natomiast sam program cały czas będzie w pewnym sensie otwartym, ponieważ, jak podkreślił Andrzej Biały, wpływ na jego docelowy kształt będą mieli sami mieszkańcy naszej wspólnoty. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Biały odniósł się do hasła wyborczego, które wskazuje na mądry rozwój, ponieważ tylko mądra, a więc racjonalna polityka finansowa zakładająca nie tylko cykliczną spłatę gminnego zadłużenia, ale także przemyślane inwestycje skierowane wprost do mieszkańców Gminy Krośnice, pozwolą na racjonalny rozwój naszego samorządu. 

Kolejnym uczestnikiem spotkania, który zabrał głos, był przewodniczący Rady Gminy Krośnice Piotr Morawek, który w imieniu swoim i przedstawicieli PSL określił kadencję 2014-2018 jako bardzo dobry okres dla naszej gminy. Kolega Piotr podkreślił, że dobra współpraca radnych przynosi wymierne efekty w postaci realizacji zadań, których bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Gminy Krośnice. Przewodniczący Morawek podziękował również wszystkim radnym mijającej kadencji za zaangażowanie w działalność samorządową.

Po oficjalnym przedstawieniu kandydatów do Rady Gminy Krośnice wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wspólnej sesji zdjęciowej. Na zakończenie uczestnicy spotkania wrócili do świetlicy, gdzie w miłej atmosferze prowadzono liczne dyskusje na temat przyszłości samorządu Gminy Krośnice.

DJI 0182 Copy