blue flower

program

 • Stawiamy na konsultacje społeczne i jawność informacji

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Wójt Andrzej Biały oraz radni z KSS regularnie biorą udział w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami gminy. Część z tych spotkań ma charakter konsultacji społecznych, część to indywidualne spotkania wójta z mieszkańcami dotyczące ich życiowych spraw. Takich spotkań w ciągu ostatnich 4 lat były setki. Zgodnie z życzeniem wójta Białego funkcjonowanie urzędu i finanse gminy są w pełni transparentne. Każdy mieszkaniec może wreszcie zadać dowolne pytanie w tej sprawie i na pewno otrzyma prawdziwą odpowiedź.   

 • Zakończymy spory, w których uczestniczy samorząd gminy Krośnice. Stawiamy na współpracę z innymi samorządami.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Nasi poprzednicy woleli współpracę z samorządami z Włoch i z Szwajcarii, natomiast wójt Andrzej Biały postanowił postawić na współpracę z sąsiadami oraz powiatem. W mijającej kadencji został zakończony wieloletni spór z Tauronem, podpisana została ugoda, która umożliwiła m. in. możliwość doświetleń ulicznych oraz budowę nowych linii oświetleniowych. Zakończony został wreszcie wieloletni spór z władzami starostwa powiatowego, co pozwoliło przeprowadzić podział działek po Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii - mienie przekazano starostwu.

 • Inwestycje gminne skierujemy równomiernie do mieszkańców wszystkich miejscowości. Zadbamy o każde sołectwo.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Wystarczy popatrzeć na listę inwestycji realizowanych w ostatnich czterech latach, by natychmiast zauważyć, że rozłożone są na terenie całej gminy: Bukowice (budowa nowej szkoły, przebudowa tzw. łącznika starej szkoły co czyni obiekt kompleksowym, budowa nowej drogi ul. Topolowa, oddanie do użytku nowej, drugiej studni głębinowej, remonty gminnych dróg gruntowych), Suliradzice (generalne remonty dwóch dróg), Dąbrowa (generalne remonty dwóch dróg), Wąbnice, Grabownica, Brzostów, Wierzchowice (remonty dwóch dróg i dwóch kolejnych właśnie się zaczynają), doposażenie jednostek OSP, remonty kapitalne remiz (Łazy, Grabownica, Brzostowo), Cieszyce (budowa świetlicy). Doświetlenia i nowe odcinki oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Powstało wiele placów zabaw. ZUK kompleksowo zajmuje się terenami zielonymi na terenie całej gminy. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy wraz z budową sieci przesyłowej.

 • Przywrócimy niezależność Rady Gminy i szacunek urzędowi wójta. Skończymy z arogancją władzy.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Radni znów stali się rzeczywistymi przedstawicielami swoich wyborców, mają prawo do własnych inicjatyw, zdania i opinii. Wójt stał się ponownie reprezentantem mieszkańców gminy, działającym  na rzecz, a przede wszystkim w interesie tychże mieszkańców.

 • Zlikwidujemy w gminie stanowisko wice wójta.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Od początku kadencji wójt Andrzej Biały nie ma zastępcy, co przyniosło w sumie ponad pół miliona złotych oszczędności budżetowi gminy.

 • Mówimy stop rozrzutności związanej z wszelkimi imprezami dla VIP-ów

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Nie ma już niesławnych namiotów VIP na gminnych imprezach, które organizowane są teraz w taki sposób by – jak ostatnie otwarcie sezonu Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – samo się finansować.

 • Zadbamy o odpowiednią bazę lokalową i wyposażenie wszystkich szkół i przedszkoli gminnych.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Wójt Andrzej Biały zawsze powtarza, że w wypadku takich ludzi jak on można śmiało powiedzieć, że „wójtem się bywa, a nauczycielem pozostaje całe życie”. Edukacja to oczko w głowie wójta Białego więc to, że ten punkt będzie dla niego jednym z najważniejszych było oczywiste. Stąd wspomniana budowa szkoły w Bukowicach, stąd też regularne doposażanie sal lekcyjnych.

 • Będziemy wspierać szeroko pojętą kulturę, w tym zespoły wiejskie i oddolne inicjatywy mieszkańców.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Obecnie działalność Centrum Edukacyjno- Turystyczno-Sportowe w Krośnicach nastawione jest na organizację zajęć i projektów zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców, na podstawie ich zgłoszeń i pomysłów. Pewnym symbolem jest zmiana godzin zajęć dla dzieci, tak by rzeczywiście mogły w nich uczestniczyć.  Powstał fundusz sołecki, którego zadaniem jest realizacja inicjatyw mieszkańców.

 • Zapewnimy środki na pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Skierujemy do nich różnorodne oferty zajęć z uwzględnieniem wszystkich miejscowości.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Obecnie CETS prowadzi zajęcia w siedzibie głównej i w swoich trzech filiach. Program działalności układany jest zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz oczywiście potrzebami dzieci.

 • Poprawimy standard życia mieszkańców (drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie ulic).

Punkt programu wyborczego w realizacji.

To zadanie na wiele lat. Ponieważ w poprzednia władza koncentrowała się na dużych, przeskalowanych i kosztotwórczych inwestycjach w centrum gminy, teraz długi czas zajmie nadrabianie zaległości. Prowadzimy remonty dróg w wielu miejscowościach, a program tych remontów będzie rozbudowywany. Dzięki inwestycjom wodociągowym udało nam się zminimalizować ryzyko „suchych klanów” z czym w minionych latach mieliśmy często do czynienia. Już wkrótce ruszy pierwsza kompleksowa budowa chodnika w Bukowicach II.

 • Doposażymy jednostki OSP działające na terenie naszej gminy

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Wysoka jakość wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, to jeden z priorytetów rządów wójta Andrzeja Białego. OSP otrzymało dużo nowego sprzętu, wyremontowano tez trzy strażnice.

 • Przedstawimy plan restrukturyzacji i modernizacji ZUK, który powinien być jednostką samofinansującą się.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Zakład Usług Komunalnych, to obecnie spółka z jednoosobowym kierownictwem. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że doszło w niej do "cudu". Jednostka, która przez całe lata przynosiła wyłącznie straty, nagle za rządów wójta Białego zaczęła przynosić zyski. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta, ale musicie Państwo sformułować ją na własny użytek sami. ZUK prowadzi obecnie wiele inwestycji na rzecz mieszkańców, kupuje nowe, funkcjonalne wyposażenie i wprowadza udogodnienia i rozwiązania, które mają ułatwić ludziom życie. Okazuje się, że można.

 • Zadbamy o potrzeby seniorów.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Seniorzy, to była grupa społeczna prawie całkowicie pomijana w poprzednich kadencjach. Teraz stali się bardzo ważną „grupą docelową” działań CETS. To dla nich powstały specjalne kluby seniora, organizowane są wspólne wyjazdy i szkolenia. A To dopiero początek!

 • Zapewnimy mieszkańcom bezpłatną pomoc prawną.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Raz w miesiącu organizowane są całkowicie bezpłatne porady prawne udzielane przez mecenasa Wojciecha Błasiaka.

 • Wspomożemy przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie naszej gminy poprzez system ulg.

Punkt programu wyborczego w realizacji.

Po analizie sytuacji okazało się, że krośnicka przedsiębiorczość wymaga głębszego wsparcia, niż tylko przy rozpoczęciu działalności. W tym momencie przygotowywany jest projekt pozyskiwania inwestorów gospodarczych, którego częścią ma być wsparcie dla rodzimej, lokalnej przedsiębiorczości.

 • Zadbamy o mieszkańców będących w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Punkt programu wyborczego w realizacji.

Gmina Krośnice chce się włączyć w rządowy program Mieszkanie Plus. Władze gminy prowadzą rozmowy na ten temat. Takie rozwiązanie pozwoli stosunkowo niewielkim kosztem zrealizować potrzeby mieszkaniowe na rzecz najbardziej potrzebujących.

 • Uchwalimy plan zagospodarowania, umożliwiający wykorzystanie mienia poszpitalnego i tworzenie miejsc pracy.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały zmienione w sposób zgodny z obietnicą wyborczą.

 • Przeznaczymy większe środki na szeroko rozumiany sport.

Punkt programu wyborczego zrealizowany w 100%.

Gmina systematycznie zwiększa wydatki na sport, zarówno amatorski, jak i na ten uprawiany bardziej „zawodowo” jak zespół piłkarski z Łaz. Sport i rekreacja stanowić będzie z czasem coraz istotniejsza część budżetu gminy.