blue flower

W dniu 17 grudnia 2013 roku odbyła się sesja Rady Gminy Krośnice, której głównymi punktami miały być głosowania nad budżetem na rok 2014 oraz uchwała w sprawie zmiany statutu CETS-u.


Nie jest tajemnicą, że uchwała dotycząca CETS-u ma za zadanie tak naprawdę umożliwienie władzom Gminy Krośnice wydawanie od stycznia 2014 roku „Tygodnika Milickiego”, czyli tuby propagandowej Wójta Drobiny a tak naprawdę Sekretarza Stasiaka, który, jak twierdzą wtajemniczeni, sprawuje poniekąd funkcję głównego cenzora i nadredaktora naczelnego tej gazety. Rada Gminy Milicz uchwaliła likwidację milickiego OSiR-u, który do tej pory wydawał „Tygodnik Milicki” i redakcja potrzebuje pilnie nowego źródła finansowania. Stąd próba obciążenia tymi kosztami mieszkańców Gminy Krośnice. Drugim ważnym punktem tej uchwały jest ustanowienie stanowiska zastępcy dyrektora CETS-u. Trudno zrozumieć dlaczego. Skoro Pani Dyrektor Monastyrska miała czas na wydawanie ulotek przeciwko głosowaniu w referendum to chyba nie jest zbyt zajęta. Ale może chodzi o to aby stworzyć dobrze opłacane stanowisko dla jakiegoś znajomego za nasze pieniądze.

Ale sprawa CETS-u została na razie odłożona na bok. Nie będąc pewnym jak zagłosują Radni Wójt Drobina, ustami Sekretarza Stasiaka poinformował zebranych, że wycofuje uchwałę z porządku obrad. Jak ćwierkają wróble, Wójt czeka na nowego radnego Stanisława Bienia aby mieć jeden głos więcej. Czyżby już było wiadomo jak Radny Bień będzie głosował?

Następnie nastąpiło głosowanie nad budżetem 2014. I tu Wójt został kompletnie zaskoczony, gdyż Pani Radna Dorota Pawlak złożyła wniosek formalny o przesunięcie w budżecie kwoty 150 tys. zł z działu promocji i reklamy na budowę nowej remizy strażackiej w Wierzchowicach. Wójt Drobina przez moment wyglądał jakby go trafił grom z jasnego nieba a jak już złapał oddech poprosił o 10 minut przerwy. Zostali wezwani najwierniejsi radni Pana Wójta, jak mniemam w celu wysłuchania instrukcji dotyczących głosowania nad wnioskiem Radnej Doroty Pawlak. Po zakończeniu przerwy nastąpiły naciski na Panią Pawlak aby wycofała swój wniosek, gdyż jak argumentował Wójt, wspierany przez Panią Skarbnik zachwieje to całym budżetem. Kiedy Pani Pawlak dalej pozostawała nieugięta Wójt zmienił taktykę i zarzucił strażakom z Wierzchowic, że tylko mają różne wymagania i roszczenia a nic nie dają od siebie. Padła sugestia, może nie wprost ale jednak, że Wierzchowiccy strażacy powinni zrezygnować ze swoich ekwiwalentów za akcje ratowniczo-gaśnicze i odkładać na nową remizę czy też na niezbędne remonty. Brzmi to dość komicznie bo z informacji uzyskanych od strażaków wynika, że otrzymali dopiero ekwiwalent za drugi kwartał 2013 roku. To może strażacy powinni zaproponować Wójtowi Drobinie, żeby zrezygnował ze swojej pensji i odkładał na budowę basenu w Krośnicach.

Koniec końcem wniosek Pani Pawlak został poddany pod głosowanie. Za budowa remizy w Wierzchowicach byli: Dorota Pawlak, Maria Skibińska, Zofia Adamus, Piotr Morawek oraz Andrzej Korzeniowski. Wstrzymał się Przewodniczący Janusz Dziekan co jest o tyle dziwne, że sam jest mieszkańcem Wierzchowic. Przeciw budowie remizy w Wierzchowicach byli: Krzysztof Skrzypczyk, Mariusz Mazik, Marian Krawczyk, Tadeusz Kowalski, Rafał Staniecki, Jerzy Chołodecki i Józef Tokarz ale to jak głosują Ci radni już chyba nie jest zaskoczeniem dla mieszkańców Gminy Krośnice.

Tak więc CETS oraz jak zapewnia Wójt remiza w Wierzchowicach czekają na rok 2014. I jeśli w sprawie CETS-u nie mamy wątpliwości, że wróci na początku stycznia tak w kwestii remizy stawiamy, że sprawa będzie przeciągana a następnie przed wyborami 2014 strażacy usłyszą, że dostaną remizę jeśli Wójt Drobina zostanie ponownie wybrany. Jak się wszystko potoczy zobaczymy, będziemy Państwa na bieżąco informować.

KSS

portuguese to english translator