blue flower

Poniżej przestawiamy odpowiedź wójta na pytania zawarte w kolejnym (drugim) wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie krośnickich cegiełek.

Pytania były następujące:

  1. W jakim charakterze (skoro nie była to zbiórka publiczna) na obszarze Krośnickiej Kolei Wąskotorowej sprzedawano „cegiełkę”? Proszę wskazać podstawy prawne.
  2. Ile takich „cegiełek” rozprowadzono i za jaką sumę łącznie?
   Gdzie zostały te pieniądze ujęte (zaksięgowane) i na co je przeznaczono?
  3. W jakim czasie były rozprowadzane powyższe „cegiełki”?
  4. Kto nadzorował z urzędu gminy wdrożenie i rozprowadzanie „cegiełek”?

Odpowiedź wygląda tak:

odpowiedz wojta 2

Odpowiedź wójta - pobierz PDF

Polecamy również nasz komentarz do powyższej odpowiedzi.

отзывы полигон