blue flower

Dzisiaj otrzymaliśmy listem poleconym odpowiedź Wójta Gminy Krośnice na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 04.03.2014 r.

Oto jakie pytania zadaliśmy:

  1. Dlaczego na blankiecie „cegiełka” nie ma żadnej informacji o wpłacie darowizny, jest natomiast informacja o „dochodzie z cegiełek”?
  2. Czy od uroczystego otwarcia Krośnickiej Kolei Wąskotorowej dnia 25 maja 2013 r. do 20 czerwca 2013 r. na terenie KKW były pobierane jakiekolwiek opłaty (np. bilety) od turystów? Proszę podać jakie to były opłaty (za co płacili turyści) i na podstawie jakich przepisów były pobierane. Proszę podać też jakie były wpływy z tych opłat, jak zostały zaksięgowane i na co zostały przeznaczone.
  3. Z jakiego powodu zdecydowano się na przyjmowanie od 20 czerwca 2013 r. na terenie KKW dobrowolnej darowizny na rzecz Gminy? Skąd turyści czerpali informacje, że mogą takie darowizny wpłacać (gdzie i w jaki sposób były zawarte te informacje)? Czy turysta miał sam możliwość określenia kwoty przekazywanej darowizny, czy było to rozwiązane w inny sposób (jaki sposób)?
  4. Kto pełnił funkcję kierownika KKW po p. Marcinie Cichowiczu? Kto pełnił nadzór w tym czasie (od początków sierpnia do połowy listopada) nad pracownikami gminnego referatu KKW, a tym samym nad przyjmowaniem ww. darowizn?
  5. Kto obecnie jest kierownikiem referatu ds. KKW i nadzoruje pracowników kolejki?

Poniżej odpowiedź wójta Mirosława Drobiny

odp-wojta-3wn-1

odp-wojta-3wn-2

кисть