blue flower

Ostatnie spotkanie członków KSS, które odbyło się we wtorek 6 maja, zakończyło się przedstawieniem naszego reprezentanta, ubiegającego się o stanowiska wójta Gminy Krośnice w jesiennych wyborach samorządowych.

Wybór kandydata był długo oczekiwany przez mieszkańców naszej gminy, ale też i przez obecne jej władze. Powód jest oczywisty i mamy pełną świadomość, że dzisiejszym włodarzom zależeć będzie na zdyskredytowaniu naszego  kandydata i co się  z tym wiąże  -  zniechęceniu  mieszkańców  do  całego środowiska  związanego     z KSS-em. O tym, jak bardzo zależało Mirosławowi Drobinie i jego ekipie na poznaniu nazwiska kandydata, świadczą chociażby zachowania i wypowiedzi przed i po referendum, w tym bezprecedensowe i bezprawne otwarcie zaplombowanych list referendalnych. Cel tego ostatniego jest dla nas oczywisty - przy znajomości nazwisk osób biorących udział w głosowaniu, pozostaje dużo czasu do wyeliminowania zagrożenia z ich strony, jakiego p. Drobina mógłby się spodziewać podczas jesiennych wyborów.

Wybór Andrzeja Białego poprzedzony był wieloma dyskusjami na forum zarządu i przede wszystkich na spotkaniach wszystkich członków KSS-u. W początkowej fazie zostały zgłoszone  kandydatury Jana Krzysztofika, Piotra Kubiaka, Marcina Ciesielskiego i oczywiście Andrzeja Białego. Podstawową zasadą, którą mieli się kierować członkowie stowarzyszenia, było zaufanie do kandydatów, którzy powinni zobligować się do realizacji zmian obiecanych podczas kampanii referendalnej, jak i do wcielenia w życie przygotowywanego programu wyborczego. W myśl głoszonych wcześniej zapowiedzi, kandydatura KSS nie była konsultowana z żadnym ugrupowaniem, bądź też partią polityczną, a ostateczną decyzję podjąć mieli członkowie stowarzyszenia. W przypadku większej ilości kandydatów, wynik miało określić głosowanie. W trakcie spotkań, swoje kandydatury wycofali koledzy Krzysztofik, Kubiak i Ciesielski i w tym momencie stało się oczywiste, iż na „placu boju” pozostał Andrzej Biały. Od tej chwili wiedział on,  że na nim będzie spoczywać cała odpowiedzialność.  Podjął to wyzwanie i po konsultacji w gronie rodzinnym, podtrzymał  zamiar kandydowania na stanowisko wójta w jesiennych wyborach.

 Mamy pełną świadomość ogromu pracy, która czeka Andrzeja. Nasza deklaracja współodpowiedzialności i słowa poparcia członków KSS, umocniły go w przekonaniu o trafności tego wyboru. Tym samym, udzielając tej nominacji, a co za tym idzie poparcia, zobowiązaliśmy  się go wspierać i pomagać mu w każdej dziedzinie związanej z kampanią wyborczą, w sposób, który umożliwi Andrzejowi Białemu objęcie stanowiska wójta Gminy Krośnice.

Nadszedł najwyższy i ostateczny czas na zmiany.

 

                                                                                  Zarząd Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego

класс закупка