blue flower

Od kilku miesięcy, dzięki stosownej uchwale Rady Gminy Krośnice zezwalającej na działalność wydawniczą, władze naszej gminy przekazują mieszkańcom lokalne wiadomości za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego Gminy Krośnice. W związku z powyższym wzywamy wójta Mirosława Drobinę, do podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do zaprzestania finansowania Tygodnika Milickiego, gazety wydawanej przez Gminę Milicz.

Zaoszczędzoną kwotę ok. 5 tysięcy miesięcznie, proponujemy przekazać na działalność niedofinansowanych zespołów sportowych, które w sposób bezpośredni aktywizują mieszkańców.

                                          

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

профессиональная чистка зубов это больно