Drukuj
Kategoria: Komentarze
Odsłony: 1959

Szanowni Państwo
Radni Gminy Krośnice

     Od wielu już lat społeczeństwo naszej gminy obserwuje bardzo niepokojące zachowanie większości radnych, polegające na przyjmowaniu uchwał będących w istocie niezgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Te, które dotyczą kilku bardzo kosztownych inwestycji, służą tylko i wyłącznie niezrozumiałym ambicjom wójta, w najmniejszym stopniu nie zaspokajając niczyich potrzeb.

     W związku z szokującymi ostatnio opinię publiczną informacjami dotyczącymi zamiaru przekazania w tzw. leasing budynku gminnego, a przede wszystkim wykazania do sprzedaży oczyszczalni ścieków w Bukowicach, apelujemy do radnych naszej gminy o zaprzestanie wspierania wójta w realizacji pomysłów zmierzających do ciągłego i bezmyślnego zadłużania się oraz wyprzedaży obiektów i urządzeń komunalnych. Prosimy zauważyć, że wójt czyni to obecnie przede wszystkim z chęci podjęcia niespodziewanych inwestycji, dla utrzymania się za wszelką cenę przy władzy. Możliwości wzięcia prostego kredytu już się skończyły, dlatego sięgnął po najbardziej haniebny środek, będący w istocie ostatnim możliwym sposobem zdobycia pieniędzy kosztem społeczeństwa, przy konieczności poniesienia olbrzymich opłat z tym procederem związanych.

     Tylko wy, radni możecie powstrzymać to szaleństwo bezprecedensowego trwonienia pieniędzy i niebezpieczeństwa pozbawienia kilku tysięcy mieszkańców gminy możliwości korzystania z urządzeń komunalnych. Nie wiemy, co w tym szaleństwie może być następne. Pamiętajmy, że w istocie są to pomysły sekretarza Dariusza Stasiaka. Pan Drobina nigdy nie był zdolny do podjęcia jakiejkolwiek sensownej decyzji, stąd też bezmyślnie i bezwolnie realizuje nakazy sekretarza. Tylko jak to się dzieje, że czyni to również większość radnych naszej gminy ? Państwo radni, opamiętajcie się, bo może jeszcze nie jest za późno. Chociaż społeczeństwo doskonale zapamięta również słowa pana Stasiaka, przypominające o tym , że to wy daliście wójtowi pełną zgodę na sprzedaż majątku komunalnego. Dzisiaj oczyszczalnia ścieków w Bukowicach, a nie wiadomo, co będzie dalej, czy nie następna oczyszczalnia albo jakiś inny obiekt użytku publicznego. Tonący brzytwy się chwyta. A poza tym wiadomo, że nie ma takiej niegodziwości, której nie dopuści się władza chcąca za wszelką cenę zdobyć pieniądze, tylko po to, aby się utrzymać w następnej kadencji.

     Okazuje się, że na sprzedaż przez wójta oczyszczalni ścieków, już wcześniej przyzwolenie dali radni z Bukowic, Łaz, Brzostowa i Pierstnicy oraz prawie wszyscy pozostali, wyłączając tu panią Marię Skibińską z Suliradzic.

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

ооо полигон киев отзывы