blue flower

Pewien urzędnik z urzędu  wygłosił na sesji rady gminy, „że niektóre środowiska polityczne drążą temat sprzedaży (sic! – a jednak sprzedaży) Urzędu Gminy i oczyszczalni ścieków (w Bukowicach) za wszelką cenę”.

Temuż urzędnikowi przypominamy a szanownych Mieszkańców gminy informujemy, że te „niektóre środowiska polityczne” to nikt inny, jak tylko KROŚNICKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE. Natomiast, czy za wszelką cenę? Otóż za cenę głoszenia PRAWDY – panie urzędniku!

Tenże sam urzędnik mówi – również na sesji: „Wszystko to służy próbom wywołania jakiejś afery, które są podejmowane przez to środowisko już od roku”.

Jeszcze raz przypominamy, że to „środowisko” to KROŚNICKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE. A poza tym, panie urzędniku, tego rodzaju afer się nie wywołuje. Ktoś je tworzy a ktoś inny o nich mówi. Mówi w imię głoszenia PRAWDY.

                                                                               Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

sovetneg