blue flower

17 grudnia 2013 r. został uchwalony budżet na rok 2014 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2014 – 2025.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego i jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy Krośnice. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Krośnice przez Radę Gminy, mieszkańców gminy, instytucje kredytujące, organy nadzorcze oraz inne zainteresowane podmioty.”

Źródło: http://bip.krosnice.pl/cms_tmp/20131224082800_XXXIII-196-2013_z2.pdf

Na podstawie informacji podanych w WPF z dnia 17 grudnia 2012 r., WPF z dnia 31 października 2013 r. oraz WPF z dnia 17 grudnia 2013 r. przedstawiamy Państwu zestawienia niektórych planowanych inwestycji. Warto zwrócić uwagę na zmiany w planach finansowania takich inwestycji jak budowa basenu, a szczególnie rozbudowa szkoły w Bukowicach, przed referendum i po jego zakończeniu.

2014-wpi-1

W jednej z pierwszych oficjalnych informacji http://www.krosnice.pl/cms/images/basen.pdfcałkowita wartość inwestycji miała wynieść 13 510 910,67 PLN. W WPF z 2012 r. pisze się już o 20 milionach, przed referendum (jeszcze w październiku 2013 r.) prawie 29 milionów, już po referendum „jedyne” 30 420 260 PLN. Czy aby skończy się na 30 milionach? Co takiego się stało, że z pierwotnej sumy 13,5 mln kwota ta wzrosła do 30 mln? Przecież ruchome dno ma kosztować tylko ok. 2,5 mln. Może wójt byłby łaskaw wyjaśnić mieszkańcom te różnice.

W Miliczu mogli wybudować basen za 13 milionów, na wsi planuje się wydać na basen ponad 30 milionów. Komentarz i ocenę poczynań naszej władzy pozostawiamy Państwu. 

2014-wpi-2

Przed referendum wójt na zmianę z sekretarzem informowali, zapewniali, obiecywali, roztaczali wizje rozbudowy szkoły w Bukowicach, która miała ruszyć już na wiosnę tego roku (2014). Jak wygląda to po referendum? Czy za 108 tyś. w roku 2014 i 500 tyś. w roku 2015 można rozpocząć rozbudowę szkoły? Dlaczego przesunięto planowane zakończenie inwestycji z 2016 r. na rok 2017? Niech Wójt wyjaśni rodzicom uczniów szkoły w Bukowicach, co takiego się wydarzyło, że przed referendum były bardziej optymistyczne plany, a po referendum są inne? Czy można ufać wójtowi, który daje obietnice w zależności od jego zapotrzebowania na utrzymanie „stołka” w gminie?

W wyniku postępowania przetargowego dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Bukowicach - etap II” - 21 sierpnia 2013 r. została wyłoniona oferta: 
ABK-PROJEKT, ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra w cenie brutto 109.863,60 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 60/100)
Źródło: http://www.bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=1822

2014-wpi-3

Na koniec przedstawiamy jeszcze dwie inwestycje. Tutaj też można zauważyć, że kwoty, jakie zostały zamieszczone w łącznych nakładach finansowych „trochę” różnią się od tych wcześniej zapowiadanych. Budowa kolejki (oczywiście całej infrastruktury) kosztować ma nie 7,4 mln PLN a 11,8 mln PLN – co tam różnica 4,4 mln. 
Budowa nowej szkoły i remont starej (stołówka) w Krośnicach ma kosztować już nie 8,5 mln PLN a 11,3 mln PLN – też drobna różnica - 2,8 mln. 
Te różnice pewnie też Unia sfinansuje – prawda panie Wójcie?

Zatem oceńcie Państwo sami sposób finansowania inwestycji w naszej gminie.

Źródła danych do tabel:
Uchwała RG z 17.12.2013 r. w sprawie WPF: http://www.bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=1970
Załącznik – WPF: http://bip.krosnice.pl/cms_tmp/20131224082742_XXXIII-196-2013_z3.pdf

Uchwała RG z 31.10.2013 r. w sprawie WPF: http://www.bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=1920
Załącznik – WPF: http://bip.krosnice.pl/cms_tmp/20131107144144_XXXI-187-2013_z3.pdf

Uchwała RG z 17.12.2012 r. w sprawie WPF: http://www.bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=1578
Załącznik – WPF: http://bip.krosnice.pl/cms_tmp/20121220142449_XXIV-136-2012_z3.pdf

 

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

михаил безлепкин биография