blue flower

Radny ze Świebodowa Józef Tokarz jest podobno bardzo oburzony na brak odpowiedzi Starostwa w sprawie wspólnej budowy chodnika w Bukowicach.

Dziwna to postawa w wykonaniu radnego Tokarza, bo przez ostanie lata nigdy nie był oburzony totalnym lekceważeniem przez Wójta Drobinę różnych propozycji Starostwa. Taka mała obłuda.

Wójt bardzo nalega aby Powiat Milicki współfinansował chodnik w Bukowicach i nawet sam śle propozycje.

Tutaj to chyba doszło do jakiegoś cudu albo skrajnej desperacji, gdyż po 12 latach wojny z powiatem Wójt Drobina sprawia wrażenie, że jest gotowy odbyć pielgrzymkę na kolanach do milickiego Starostwa w tej sprawie.

Wszyscy mający inne zdanie niż krośnicka władza są przez urzędnika - sekretarza automatycznie zakwalifikowani jako członkowie KSS.

Gdyby tak było panie sekretarzu, to Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe musiałoby liczyć już co najmniej kilkuset członków.

Wójt zarzucił Radnej Skibińskiej, że w sprawie cegiełek posługiwała się pismem niewiadomego pochodzenia.

Wyjaśniamy, że pismo było wiadomego pochodzenia – pochodziło z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Oj, chyba sekretarz jeszcze nie poinformował Wójta.

Wójt drobina pyta na sesji Panią Monastyrską, czy może przeczytać list, który dostał.

Zdziwienie Pani Wice Wójt było tak ogromne, że nie była w stanie odpowiedzieć. A Drobina po raz kolejny pokazał wszystkim jaką rolę pełni w Urzędzie Gminy.

куплю процессор для ноутбука