Drukuj
Kategoria: Komentarze
Odsłony: 2193

     Co wójt Drobina podpisał podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Bukowicach?

 

     W ostatnich miesiącach nasiliła się propaganda sukcesu gminnej władzy w Krośnicach.  Wójt bierze udział w różnych wydarzeniach, uroczystościach, a jeśli nie bierze udziału, to przynajmniej obserwuje.

     O rozbudowie szkoły w Bukowicach umieszcza się artykuły co najmniej w co drugim wydaniu Biuletynu Informacyjnego Gminy Krośnice. Robi się to żeby mieszkańcy nie zapomnieli, że szkoła będzie rozbudowywana i komu mają to zawdzięczać.

Na stronie oficjalnego serwisu internetowego Gminy Krośnice możemy przeczytać o ważnym wydarzeniu:

„Podpisano umowę na rozbudowę szkoły w Bukowicach

27 czerwca, w czasie uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Bukowicach, Wójt Gminy Krośnice Mirosław Drobina oraz Prezes firmy FEWATERM Sp. Z o.o. S.K. Waldemar Czuba podpisali umowę na rozbudowę bukowickiej szkoły.

Wyłoniona w postepowaniu przetargowym firma FEWATERM w pierwszej połowie czerwca ma rozpocząć prace budowlane związane z rozbiórką starego budynku szkoły. Następnie prowadzone będą prace związane z budową nowego segmentu oraz dobudową do istniejącej hali sportowej obiektu przyszłej kotłowni wraz z zapleczem. Firma wykona również prace adaptacyjne w istniejącym obiekcie szkoły, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W nowo zmodernizowanej szkole zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne dla uczniów, pokój nauczycielski, szatnie, pomieszczenia sanitarne, kuchnie z zapleczem wraz z jadalnią, świetlicę, bibliotekę i aulę szkolną. Roboty budowlane mają się zakończyć do dnia 30 czerwca 2015 r.”

Źródło: www.krosnice.pl

Wyróżnienia tekstu w powyższym cytacie są nasze. Dlaczego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na te wyróżnione fragmenty?

Po pierwsze:

- „firma FEWATERM w pierwszej połowie czerwca ma rozpocząć prace budowlane związane z rozbiórką starego budynku szkoły”

Tekst był opublikowany 27 czerwca i już wtedy było wiadomo, że owe prace jeszcze się nie rozpoczęły. Po co więc pisać takie głupoty? To możemy zrzucić na brak profesjonalizmu redaktor naczelnej biuletynu, bo niby skąd pani Paździor miała wiedzieć, jak jest fatycznie z tą rozbiórką.

Po drugie:

- „27 czerwca,  (…), Wójt Gminy Krośnice Mirosław Drobina oraz Prezes firmy FEWATERM Sp. Z o.o. S.K. Waldemar Czuba podpisali umowę na rozbudowę bukowickiej szkoły.”

Ważna jest tutaj data – 27 czerwca 2014 r. Dlaczego zwracamy uwagę na datę podpisania umowy?

Zacznijmy od początku.

Gmina Krośnice 6 maja 2014 r. wydała „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8”  w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół w Bukowicach – etap I. W tym to dokumencie zostały określone bardzo istotne dla przedsięwzięcia terminy. W punkcie 11 i 12 dowiadujemy się, że:

 

11. Termin i miejsce składania ofert:

siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17 do dnia 21.05.2014 roku do godziny 10:00.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Źródło: Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ostateczny termin związania ofertą wyznaczono więc na ok. 20 - 21 czerwca 2014 r. Do tego więc dnia najpóźniej (!) Gmina Krośnice była zobowiązana do podpisania wiążącej umowy z firmą, która wygrała przetarg.

 

21 maja Wójt Gminy Krośnice wydał zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Źródło: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Widocznie wójt Drobina uznał, że może podpisać umowę z firmą po terminie … (!) Ostateczny termin związania ofertą 20 - 21 czerwca, a umowę, jak chwali się wójt, uroczycie podpisano 27 czerwca 2014 r. w bukowickiej szkole.

Drobina być  może nie zwraca na takie „szczegóły” swojej, zajętej przecież niezliczonymi wydarzeniami gminnymi, uwagi. Nie chce nam się jednak wierzyć, żeby fakt ten przeoczyła poważna firma, która wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Bukowicach.

     Zasadne więc jest pytanie: co wójt podpisywał 27 czerwca na zakończeniu roku szkolnego w Bukowicach? Czy nie była to manipulacja, taki pokaz w stylu dawnego PZPR – że niby władza z narodem? Kogo obchodzi takie demonstracyjne niby podpisywanie umowy. Panowie, niech tam wreszcie wejdzie firma i zacznie roboty budowlane! Na to właśnie czekają uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne bukowickiej szkoły.

      Dlaczego o tym piszemy?

     Szanowni mieszkańcy. Chcemy po raz kolejny zwrócić Waszą uwagę na uprawianą od wielu lat, ale ostatnio zdecydowanie nasiloną propagandę, dzięki której można manipulować publiczną opinią. To dzięki propagandzie szerzonej przez swoje media, pewne środowiska skupione wokół znanego sekretarza, próbują robić mieszkańcom naszej gminy wodę z mózgu. Środowiska te uważają, że to, co napiszą to jest prawda objawiona, której nikt zaprzeczyć nie może.

     Czy dacie się manipulować takiemu jednemu urzędnikowi? Cóż, decyzja należy do Was.

           Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

ru oltatravel