blue flower

Na ostatniej sesji Rady Gminy pan Stasiak zarzucił kłamstwo naszemu Stowarzyszeniu. Miało ono dotyczyć wydatków na rozbudowę szkoły w Bukowicach.

Przypominamy, że wg Stasiaka kłamała śp. Małgosia Powszek, nadal kłamie pani Maria Skibińska. Dopisujemy: kłamie KSS. Panie sekretarzu, czekamy na „kłamstwa” prokuratora.

GÓRĄ NASZE !

16 stycznia pan wójt spotkał się w Urzędzie Gminy z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego.

Rozumiemy, kampania wyborcza zaczęła się na całego. A jednocześnie bardzo dziękujemy panu wójtowi za chęć wdrożenia w życie dawnego pomysłu Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego.

 

IDZIE NOWE…

Z okazji urodzin osób, które ukończyły osiemdziesiąty rok życia, pan wójt z panem wicewójtem składają w karnawale dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia. Czynią to osobiście, odwiedzając Ich w domach.

No tak, zwyczaje się zmieniają. Kiedyś w Zapusty chodzili po wsi przebierańcy, zachodzili do każdego domu i wszystkim składali życzenia. Ale nie czepiamy się – dobre i to, wszak „gdzie koza chodzi, tam żytko rodzi”.

Przy okazji przestrzegamy osoby starsze przed wpuszczaniem do domu podejrzanie wyglądających osobników. Pamiętajmy, że po wsiach chodzą różni naciągacze.

 

*Czcionką niebieską zaznaczony jest komentarz Krośnickiego Stowarzyszenia Samorządowego.

полигон ооо адрес