blue flower

Dzisiaj ukazała się kolejna porcja pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszenia o przetargu nr RGMiR.6840.6.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 443 obręb Bukowice z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Krośnice oraz prawem odkupu.

Wyraźnie widać, że nasze władze upierają się przy prawie do odkupu i nie chcą zgodzić się na dodanie do aktu obejmującego umowę sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, przedwstępnej umowy zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, po upływie okresu dzierżawy, która będzie zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (oprócz zastrzeżonego na rzecz Gminy prawa odkupu).

7) Prosimy o zgodę na dodanie do aktu obejmującego umowę sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, przedwstępną umowę zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, po upływie okresu dzierżawy, która będzie zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (oprócz zastrzeżonego na rzecz Gminy prawa odkupu). Proponowana zmiana jest podyktowana wolą całościowego uregulowania zwrotnego przejścia własności nieruchomości po okresie dzierżawy, a także wychodzi naprzeciw interesom nabywcy, który w tej sposób uzyska zapewnienie zwrotnego nabycia własności nieruchomości przez Gminę po okresie dzierżawy. W przeciwnym wypadku po upływie okresu dzierżawy, nabywca nieruchomości nie będzie dysponować instrumentami pozwalającymi wyegzekwować od Gminy zwrotne nabycie własności nieruchomości.

Odpowiedź: Prawo odkupu w całości reguluje kwestie zwrotnego przejścia nieruchomości. Tak jak informowaliśmy Państwa w poprzednim piśmie, Gmina przystąpi do jego realizacji gdyż przedmiotowa nieruchomość jest szczególnie istotna dla realizacji zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa.

Całość dokumentu pod linkiem BIP-ie

 

Czyżby Drobina ze Stasiakiem nie chcieli gwarancji, która wymusiłaby wręcz odkupienie przez Gminę bukowickiej oczyszczalni po czterech latach?

Jeżli Gmina będzie miała pieniądze na wykup oczyszczalni, to ją wykupi. Wtedy nie ma problemu. Co się stanie, gdy jednak pieniędzy zabraknie w budżecie gminy ...

Przykład niedoszłego hotelu wielogwiazdkowego pokazuje, że nie wszystkie wizje wiejskiego sekretarza się spełniają.

 

               Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

разработка сайтов москва недорого