blue flower

Jesteśmy w trakcie głosowania na zgłoszone wnioski w ramach "Budżetu obywatelskiego".

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe popiera tę inicjatywę, ponieważ pozwala ona na aktywne uczestniczenie mieszkańców w działaniach w naszej gminie, a dokładniej w decydowaniu o podejmowanych inwestycjach. 

Efekty już zaczynają być widoczne. Mieszkańcy chcąc, aby to Ich wniosek został wybrany, zaczynają rozmawiać, przekonywać (stali się aktywni!) do swoich racji. Szukają poparcia nie tylko na swoich wioskach, ale również podejmują działania w miejsowościach sąsiednich - i o to właśnie chodzi, aby rozmawiać, dyskutować, przekonywać na argumenty. Tutaj nie liczy się WIZJA urzędnika gminy, liczy się rzeczywista potrzeba mieszkańca Gminy Krośnice.

Trochę szkoda, że dopiero teraz przed wyborami wójt Drobina obudził się i pomyślał, że mieszkańcy też mogą o czymś decydować. No cóż, lepiej późni niż wcale.

Jeśli możemy coś podpowiedzieć, to możnabyłoby zorganizować punkty do głosowania (z urnami) np. u sołtysów poszczególnych miejscowości, szczególnie tych mniejszych. Trochę dziwnie to wygląda, że w Krośnicach w niewielkiej odległości od siebie są aż 3 wydzielone punkty do głosowania (chociaż tylko jeden wniosek dotyczy zadania w samych Krośnicach), a w małych wioskach takich punktów nie ma. Chyba warto o tym pomyśleć. Jest jeszcze trochę czasu aby to zmienić, aby dać większą szansę dostępności do punktów głosowania mieszkańcom nawet tych najmniejszych wiosek.

Na koniec rodzi się taka refleksja:

- czy nie można było zrealizować przynajmniej większej części tych inwestycji, które znalazły się we wnioskach w ciągu ostatnich czterech lat?

Te zgłoszone we wnioskach zadania do realizacji obnażają prawdziwe potrzeby inwestycyjne naszych mieszkańców. Te niewiele ponad 3 miliony zł., na które opiewa suma wszystkich zgłoszonych wniosków, to tak niewiele dla całego budżetu gminy w ciągu czterech lat, a jednocześnie tak wiele dla mieszkańców! Przecież więcej gmina dołożyła z własnych środków choćby do kolejki ...

 

Poniżej przedstawiamy tebelę ze zgłoszonymi wnioskami:

 

ID zadania NAZWA ZADANIA szacunkowy koszt zadania
8 DĄBROWA – Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa. 280,000.00 zł
21 ŁAZY WIELKIE – Budowa drogi – wylanie asfaltem. 263,000.00 zł
6 CZARNOGOŹDZICE – Poprawa infrastruktury wioski Czarnogoździce. 261,637.80 zł
9 DZIEWIĘTLIN – Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie. 259,884.12 zł
25 WIERZCHOWICE – Budowa chodnika przy ul. Sadowniczej w Wierzchowicach. 210,000.00 zł
5 BUKOWICE – Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach. 197,454.87 zł
20 ŁAZY MAŁE – Przebudowa, rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach Małych. 190,000.00 zł
18 LĘDZINA – Chata smaków- chata spotkań. 184,446.00 zł
27 WIERZCHOWICE – Utwardzenie placu przy drodze wojewódzkiej nr 448 naprzeciwko kościoła w Wierzchowicach. 150,000.00 zł
24 WĄBNICE – Naprawa dachu z kominami w świetlicy wiejskiej w Wąbnicach. Założenie klimatyzacji oraz wymiana stołówki i krzeseł w świetlicy. 143,280.00 zł
3 BUKOWICE – Budowa drogi gminnej w Bukowicach, ul. Topolowa. 140,000.00 zł
16 KUŹNICA CZESZYCKA – Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym i ogrodzenie boiska. 119,555.20 zł
10 GRABOWNICA – Droga gminna do remizy OSP. 115,000.00 zł
26 WIERZCHOWICE – Termomodernizacja Remizy OSP Wierzchowice poprzez: ocieplenie elewacji, fundamentów, dachu, wymianę okien, bram wjazdowych, malowanie elewacji oraz monitoring remizy. 110,750.00 zł
28 WIERZCHOWICE – Dalsza rewitalizacja Kompleksu Parkowo- Pałacowego w m. Wierzchowice. 104,457.22 zł
15 KUŹNICA CZESZYCKA – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej. 80,000.00 zł
22 STARA HUTA – Kapitalny remont dachu. 62,260.00 zł
1 Brzostowo na wesoło – budowa placu zabaw 60,171.05 zł
17 LĘDZINA – Plac zabaw dla dzieci z mini siłownią dla dorosłych. 59,805.43 zł
19 LUBORADÓW – Remont budynku świetlicy wiejskiej w Luboradowie. 59,130.77 zł
29 ŻELEŹNIKI – Plac zabaw dla dzieci w Żeleźnikach. 44,307.60 zł
11 KOTLARKA – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlarce. 42,000.00 zł
13 KROŚNICE – Kontynuacja remont drugiej części szatni dla sportowców w Krośnicach. 30,000.00 zł
4 BUKOWICE – Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego. 20,000.00 zł
23 SULIRADZICE – Ganek świetlicy w Suliradzicach. 15,000.00 zł
7 CZESZYCE – Kosiarka samojezdna. 12,860.00 zł
  Razem: 3,215,000.06 zł
схема укладки паркета