blue flower

W 2013 roku na terenie naszej gminy została uruchomiona Krośnicka Kolej Wąskotorowa (KKW). Wielkie otwarcie sezonu kolejki nastąpiło 25 maja a zakończenie na koniec października 2013 r.

Od początku sezonu za przejazd kolejką sprzedawane były bilety. Na oficjalnej stronie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej był opublikowany cennik biletów. O sprzedaży biletów za przejazd wąskotorówką można było dowiedzieć się również z „Regulaminu przewozu osób”, który był umieszczony na stronie internetowej KKW.

Najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca na terenie KKW zaczęto rozprowadzać „cegiełki”. O opinię w tej sprawie zwróciliśmy się do Departamentu Administracji Publicznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Z odpowiedzi Departamentu wynika, że podmiot rozprowadzający „cegiełki” nie miał takich uprawnień, „cegiełka” nie spełniała też odpowiednich warunków przypisanych do druków ścisłego zarachowania (np. brak numeru, wartość wpisana długopisem wg uznania sprzedającego). 

 

Cegiełka

 Skan opinii ministerstwa na temat cegiełek - do pobrania i zapoznania się 

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 listopada 2013 r., jedna z radnych zapytała władze gminy o dokładną kwotę uzyskaną ze sprzedaży „cegiełek” oraz na jakiej zasadzie została rozliczona ta sprzedaż. Sekretarz gminy (wójt i wice wójt siedzieli obok) Dariusz Stasiak poinformował Radę, że nie wie, ile sprzedano „cegiełek”, że „wartość jest istotna”. Sekretarz powiedział, że gmina zarobiła na cegiełkach 103 tyś. zł., dodatkowo jeszcze kilkanaście tysięcy ze sprzedaży gadżetów. Razem miało to dać sumę 115 tyś. zł. i taka kwota znalazła się w budżecie gminy po stronie jej przychodów. Tak więc gmina przyjęła do swojego budżetu pieniądze zebrane z opisywanej sprzedaży „cegiełek”. Sekretarz twierdzi zresztą, że podczas całego sezonu na terenie KKW były sprzedawane tylko „dobrowolne cegiełki” (cytat z sesji: „W tym roku, co podkreślam po raz kolejny, nie pobieraliśmy odpłatności za przejazd kolejką, tylko zdecydowaliśmy się na możliwość zakupienia cegiełki” http://www.tvpm.pl/index.php/component/content/article/35-polityka/1110-32-sesja-rady-gminy-kronice-cz3 – 13-ta minuta nagrania)   oraz gadżety.

15 stycznia 2014 r. wystąpiliśmy do Urzędu Gminy w Krośnicach z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w którym poprosiliśmy o następujące informacje:

1) kopia pozwolenia na sprzedaż cegiełek wartościowych w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2013 r. na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej (dalej KKW),

2) kopie wzorów cegiełek w poszczególnych nominałach oraz informacja o ilości cegiełek w poszczególnych nominałach i wartość całej emisji cegiełek rozprowadzanych w 2013 r. na terenie KKW,

3) jaka instytucja rozprowadzała w/w cegiełki, w jakim okresie czasu (w jakich miesiącach) i czy posiadała ona osobowość prawną,

4) kopia sprawozdania ze zbiórki środków pieniężnych w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2013 r. na terenie KKW wraz z wykorzystaniem tych środków,

5) kopia lub link do ogłoszenia prasowego dotyczącego sprawozdania z pkt. 4.

Czekamy na odpowiedź Gminy w tej sprawie. Trudno oczekiwać niezwłocznego załatwienia tej sprawy (nie chcielibyśmy narażać gminy na ponowne wypłacenie ekwiwalentów za niezrealizowany urlop – bo przecież wójt, jego zastępca i sekretarz mają tyle pracy…), ale mamy nadzieję, że 14 dni wystarczy urzędnikom na znalezienie, skopiowanie i wysłanie tych dokumentów. Oczywiście poinformujemy mieszkańców, jak ta sprawa będzie się rozwijać.

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji (09.01.2014 r.) Dariusz Stasiak zarzucił radnej Skibińskiej działanie na niekorzyść gminy. Według sekretarza wystąpienia radnej doprowadziły do tego, że  sprawą cegiełek zainteresowały się organy ścigania. Ponadto wyjaśniał, że na kolejce nie było cegiełek tylko darowizny. Radosna interpretacja naszego „nadurzędnika” w tej sprawie jest iście imponująca i można za nią nie nadążyć.

Rodzą się więc pytania: czy Wójt Drobina wiedział, co się działo od maja do października na terenie KKW w sprawie opisywanych cegiełek? Kto działa na niekorzyść gminy – osoby, które całą sprawę ujawniły, czy może sekretarz, który najwyraźniej nie ma bladego pojęcia, jak powinna być zorganizowana zbiórka publiczna, chociaż jawi się wręcz jako ekspert w tej sprawie (wójt i jego zastępca dziwnie nabrali wody w usta)? Może wg naszych władz zastosowanie ma tu „prawo Kalego”? A może Pan Wójt już zwyczajnie nie panuje nad tym, co się wyprawia w jego urzędzie?

Czy Rada Gminy, na czele z przewodniczącym Januszem Dziekanem, w ogóle wiedziała i interesowała się tym, co działo się na terenie KKW – oprócz imprez oczywiście? W końcu teren kolejki należy do mienia Gminy i chyba warto się nim interesować, a kto to powinien robić jak nie nasi radni.

Na koniec pytanie najważniejsze: Panie Wójcie  to jak – bilety, cegiełki czy darowizny?

cdn

Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

 

отзыв написать